Ảnh: Hai đội bóng Tây Ban Nha cùng tưởng niệm các đồng đội gặp nạn trên máy bay vừa qua.
Thời gian đăng bài  07/12/2016 11:15:27   

Ghi chú:Sắp xếp theo ←Trái phải→
Chia sẻ: